Kryptoměn existuje celá řada a jejich cena vůči dolaru permanentně extrémně kolísá.  I přes řadu krizí a možná mírně zastaralou koncepci zůstává kralovat Bitcoin, který vlastně celou éru "virtuálních mincí" započal. I díky open source návrhu však nic nebrání dalším přírůstkům, což dokládají třeba i včera spuštěné webové stránky ryze českého projektu CzechCrownCoin.com. Za novou kryptoměnou údajně stojí šest Čechů, jejichž hlavním záměrem bylo podpořit internetové podnikání v České republice. Události si ihned všimly (či na ni byly předem upozorněny) mnohá česká média, a tak má měna Czech Crown Coin (CZC) své místo i v některých ekonomicky orientovaných novinách. O co vlastně přesně jde? Uveďme si několik technických detailů.

Peněženka pro měnu Czech Crown Coin

Peněženka pro měnu Czech Crown Coin

Autoři uvádějí, že již v současnosti je polovina mincí předtěžena a dalších 50 procent bude těženo příštích čtyři až deset let. Celkové množství je přitom konečné (100 milionů) a měna tak nebude podléhat inflaci. Začátkem záři by měla být zahájena distribuce 50 milionů mincí, jež budou zdarma rozděleny občany ČR pouze na základě jejich registrace, přičemž detailnější informace autoři zveřejní později. Již nyní by měl být v provozu i těžební mining pool - složitost se zvyšuje každých 3,5 dne. Měna využívá algoritmu adaptivní Scrypt-N. Jak je vidět, informací je zatím poskrovnu a nutno dodat, že webové stránky se včera ihned ocitly takřka mimo provoz, údajně díky DDOS útoku. Dostupný není aktuálně ani web mining poolu. Zda čestí autoři tedy skutečně udělají díru do světa kryptoměn, jejichž svět  se točí především kolem důvěry a technické funkčnosti, je zatím velkou otázkou.

Zdroj: czechcrowncoin.com