Aplikace Microsoft Power Point představuje jeden z nejrozšířenějších nástrojů pro tvorbu prezentací. Samozřejmostí jsou různé možnosti pro ukládání nebo publikování vytvořených prezentací, které jsou integrovány přímo v programu. Na druhou stranu zde chybí možnost uložení prezentace ve formě videa.

Tato skutečnost vytváří prostor pro aplikace třetích stran, které se snaží uvedenou mezeru zaplnit. Převod prezentace na video zcela jistě rozšiřuje možnosti publikování. Je možné využívat různé servery pro sdílení videa nebo přehrávače multimédií. Příslušné aplikace často poskytují i další užitečné funkce, které při převodu umožňují obohacení prezentace o další textové a grafické prvky. Jaké možnosti v tomto směru poskytuje volně šiřitelná aplikace PresentationTube, která se nyní objevuje na Stahuj.cz?

Instalace

Odkaz ke stažení instalačního souboru je umístěn tradičně pod článkem. Celý proces instalace probíhá standardním způsobem. Nejprve je nutné odsouhlasit licenční ujednání a potom jsou k dispozici volby pro umístění programu, názvu pro nabídku Start a vytvoření zástupce na pracovní ploše.

Závěrečné okno průvodce instalací.
Závěrečné okno průvodce instalací

Uživatelské rozhraní

Uživatelské rozhraní umožňuje pohodlné a intuitivní ovládání celé aplikace. Okno programu je vybaveno nástrojovou lištou, která obsahuje tlačítka pro zobrazení jednotlivých prvků (snímků) prezentace a tlačítka pro ovládání záznamu videa. V postranním panelu jsou k dispozici nástroje pro tvorbu a vkládání dalších prvků prezentace.

Uživatelské rozhraní.
Uživatelské rozhraní

Podporované vstupní formáty

Základem pro pořízení videa je samozřejmě prezentace PowerPoint, kterou můžete otevřít pomocí tlačítka Open v nástrojové liště. V tomto případě jsou podporovány formáty PPT (PowerPoint 97 - 2003), PPTX (PowerPoint 2007 a vyšší) a PPS (předvádění PowerPoint 97 - 2003).

Nástroje pro vkládání dalších prvků

Kromě snímků prezentace PowerPoint, můžete vytvořit další textové prvky nebo obrázky. Ke kladným vlastnostem patří možnost vložení libovolné webové stránky z internetu nebo záznamu z webové kamery.

Zvýrazňování a poznámky ve snímku prezentace

Při otevření prezentace PowerPoint je v postranním panelu automaticky rozbalena záložka Slide Notes. Zde můžete využívat pole pro vkládání poznámek, funkce pro zobrazení kurzoru v aktuálním snímku prezentace, modrou nebo červenou značkovací tužku a gumu.

Nástroj Slide Notes.
Nástroje Slide Notes

Vkládání samostatných textových snímků

Tlačítko Write v nástrojové liště umožňuje tvorbu dalších snímků (nezávislých na PowerPoint prezentaci) s textovým obsahem. Postranní panel poskytuje pod záložkou Text základní volby pro konfiguraci: tučné, kurzíva, barva, typ fontu a zarovnání.

Nástroj Write
Nástroj Write

Tvorba a vkládání obrázků

Tlačítko Draw poskytuje přístup k jednoduchému nástroji pro kreslení. V postranním panelu jsou k dispozici funkce pro výběr, vkládání textu, tužka, štětec, guma, kapátko, výplň barvou a různé geometrické tvary. Nástroj poskytuje omezené volby pro nastavení tvaru a barvy stopy a funkce pro vyplněný pozadí různým typem obsahu (čtverečková nebo obdélníková síť, osy souřadného systému).

Nástroj Draw
Nástroj Draw

Vkládání webových stránek

Do své prezentace můžete pohodlně vložit i snímek libovolné webové stránky. Tuto akci umožňuje tlačítko Web. V postranním panelu stačí zadat adresu požadované webové stránky a vše je hotovo.

Vložení webové stránky
Vložení webové stránky

Použití webové kamery

Zvláštní pozornost si zaslouží funkce pro použití webové kamery. Svoje prezentace můžete snadno oživit vlastním komentářem a záznamem z webové kamery. I tato funkce je dostupná prostřednictvím nástrojové lišty (tlačítko Cam). V postranním panelu jsou k dispozici volby pro záznam zvuku, přístup k ovladači webové kamery, spuštění a zastavení záznamu z kamery a pole pro vložení názvu prezentace i jména přednášejícího do záznamu kamery.

Volby pro použití webové kamery
Volby pro použití webové kamery

Ve spodní části postranního panelu je možné volit umístění záznamu kamery do prezentace. Můžete použít záznam kamery přes celou obrazovku nebo pouze ve vybraném rohu prezentace. Dále je k dispozici volba pro umístění záznamu kamery mimo snímek prezentace.

Ukázka umístění záznamu z kamery do prezentace.
Ukázka umístění záznamu kamery do prezentace

Záznam a uložení videa

Pokud máte vytvořeny všechny prvky (snímky) vaší prezentace, můžete se pustit do záznamu. Tlačítko Record otevře systémový dialog pro uložení souboru. Zde zadáme název souboru a zvolíme jeden z podporovaných formátů videa: FLV, WMV nebo AVI. Potom je spuštěno odpočítávání do zahájení záznamu.

Odpočítávání do zahájení záznamu
Odpočítávání do zahájení záznamu

Aplikace uloží do souboru veškeré dění ve svém okně. Proto stačí zobrazovat pomocí tlačítek v nástrojové liště připravené snímky prezentace v požadovaném pořadí. Záznam je možné pozastavit nebo ukončit. Po ukončení záznamu je vytvořen příslušný soubor s videem.

Publikování videa

Vytvořené video můžete publikovat na libovolném serveru pro sdílení videa (například YouTube), ale po registraci na domovské stránce produktu můžete svoje prezentace umístit i zde. Při registraci stačí zvolit uživatelské jméno, heslo a zadat e-mailovou adresu.

Po přihlášení k účtu máte k dispozici prostor pro vaše prezentace. Můžete realizovat upload videa ve všech podporovaných formátech (FLV, WMV, AVI) a to ve dvou krocích. Nejprve je nutné vyhledat video v lokálním počítači a potom vyplnit formulář s informacemi o prezentaci.

Formulář pro upload videa na domovské stránce produktu
Formulář pro upload videa na domovské stránce produktu

Rozdíl mezi placenou a neplacenou verzí

Na domovské stránce produktu je k dispozici také placená verze programu. Rozdíl mezi placenou a neplacenou verzí aplikace spočívá především v konfiguračních volbách pro výstupní formát videa. Zatímco placená verze poskytuje poměrně široké možnosti pro konfiguraci rozlišení (Video Size) nebo rychlosti zobrazování (Video Bitrate) atd., jsou tyto volby v neplacené verzi zablokované. S freeware verzí je možné vytvářet video pouze v rozlišení 560 x 420 High Quality.

Konfigurační volby pro výstupní video (neplacená verze)
Konfigurační volby pro výstupní video (neplacená verze)

Závěr a hodnocení

I přes výše uvedené omezení je možné konstatovat, že aplikace PresentationTube představuje praktický a užitečný nástroj. Kladně hodnotím jednoduché ovládání i nástroje pro dodatečné vkládání záznamu webové kamery a webových stránek do prezentací PowerPoint. V neposlední řadě je zajímavá také možnost publikování prezentací na domovské stránce produktu. Pokud vám stačí video s rozlišením 560 x 420px, je volně šiřitelná verze programu plně vyhovující. V opačném případě je nutné sáhnout po placené verzi.