Google Drive je ve své podstatě v současnosti minimálně jednou z nejschopnějších cloudových služeb pro sdílení souborů.  Svou roli v tom hraje i podpora více než třiceti nejrůznějších formátů, které je tedy webová aplikace nejen schopna pojmout a umožnitt synchronizaci na jiném zařízení, ale i s nimi pracovat, převádět do jiných formátů, upravovat či jen zobrazit. Právě poslední zmíněné položky se týká nově implementovaná funkce s názvem "Náhledy", která slouží k operativnímu zobrazení dokumentu na zatmaveném pozadí.

Náhledy v Google Drive

Náhledy v Google Drive

Z důvodu, že tak není nutné načítat celé editační rozhraní, je tento způsob rychlého náhledu skutečně o mnoho rychlejší a velmi praktický. Náhled přitom disponuje např. možností tisku. Další funkcí "Náhledů" je v podstatě i možnost využití pro prezentaci, jelikož po otevření  libovolné fotografie lze rychle přepínat mezi ostatními ze stejné složky. Výjimku pak tvoří formáty videa, v jejichž podpoře zatím novinka nijak zvláště nevyniká.

Zdroj: blogspot.com