Video se podílí na obsahu webu stále větší měrou a jeho stažení není díky celé řadě aplikací žádný problém. Vlastní video můžete vytvářet pomocí kamer nebo fotoaparátů. Proto se pevné disky většiny uživatelů plní video soubory, které je často nutné upravit pro osobní použití, sestříhat nebo vzájemně kombinovat.

Za tímto účelem je možné sáhnout po některé placené aplikaci typu Pinnacle Studio nebo CyberLink Power Director. Zmíněné aplikace představují komplexní řešení pro kvalitní zpracování videa. Pokud se ale úpravou videa zabýváte pouze příležitostně a výsledky jsou určeny pouze pro osobní potřebu, tak se vám finanční náklady na zmíněný software nevyplatí.

V tomto případě je nutné zvolit některou z volně šiřitelných aplikací, jež v porovnání s profesionálními produkty obsahují vždy určitá omezení. V této oblasti stojí za zmínku aplikace VideoSpin nebo AviDemux. Předmětem tohoto článku je aplikace Video Edit Master. Jaké přednosti tento produkt nabízí a naopak s jakým omezením se zde uživatelé musí vyrovnat?

Úvodem můžeme konstatovat, že Video Edit Master je určen především pro méně zkušené uživatele. Proto je hlavní předností tohoto programu jednoduché a intuitivní ovládání. Aplikace je zaměřena na střih a vzájemnou kombinaci videa z více souborů a v tomto směru plní svou funkci velmi dobře.

Nevýhody programu vyplývají především z omezené podpory formátů videa (pouze AVI a MPEG) a absence pokročilejších uživatelských voleb pro nastavení vlastností výstupního videa (rozlišení, frekvence snímků a další). Při zpracování videa nedochází k jeho překódování, a proto je nutné vzájemně kombinovat pouze soubory shodných parametrů (kódování, rozlišení, frekvence).

Na druhou stranu zmíněná omezení podporují jednoduché ovládání aplikace. V podstatě se jedná o rozhraní, které je schopno zajistit pohodlný střih nebo kombinaci souborů s videm shodných parametrů. Pojďme se podívat, jak to vlastně z uživatelského hlediska funguje.

Instalace

Po stažení instalačního balíčku (ZIP archiv) a jeho rozbalení, je možné spustit proces instalace (soubor setup.exe). V průběhu instalace můžete volit umístění programu. Dále je k dispozici volba pro instalaci pouze pro aktivní účet operačního systému (Just me) nebo pro všechny uživatele (Everyone). Jinak instalační proces probíhá zcela automaticky a po jeho ukončení je na ploše vytvořen zástupce programu.

Volby pro instalaci
Volby pro instalaci

Uživatelské rozhraní a práce s aplikací

Okno programu obsahuje ve své levé části dva panely. Horní panel (Project Files) je určen pro zdrojové soubory. Tyto soubory zde můžete umístit pomocí hlavní nabídky Files - Add To Project nebo soubory jednoduše do panelu přetáhnout pomocí myši.

Uživatelské rozhraní
Uživatelské rozhraní

Do spodního panelu (Movie Parts) můžete vybrané soubory přesouvat tlačítkem Add Entire File a tím sestavit požadované video. Chcete-li ve výsledném videu použít pouze část souboru, je nutné tento soubor vybrat a tlačítkem Edit File zobrazit jeho náhled v editoru videa (Video editor).

Náhled videa v editoru
Náhledu videa v editoru

Potom můžete video přehrávat a tlačítkem Set vybrat požadovanou část. Vybranou část přesunete do panelu Movie Parts tlačítkem Add Part. Pořadí souborů nebo jejich vybraných částí můžete v panelu MovieParts pohodlně měnit a tím sestavit požadované video.

Výsledné video vytvoříte kliknutím na tlačítko MakeMovie. Tím je otevřen systémový dialog pro uložení souboru. Zde stačí zvolit název souboru a odpovídající formát (AVI nebo MPEG). Tím je zahájeno ukládání videa.

K dalším užitečným vlastnostem patří možnost tvorby snímků z videa (poslední tlačítko v panelu pro přehrávání náhledu). Snímek lze uložit do formátu JPG

.Rozpracované projekty můžete ukládat pomocí hlavní nabídky Project - Save a samozřejmě, že z této nabídky je možné uložené projekty opět otevírat (Project - Open).

Řešení problému s omezenou podporou formátů videa

Praktické využití aplikace je výrazně ovlivněno omezenou podporou formátů videa. Z těchto důvodu je nutné tento program využívat společně s některým nástrojem pro konverzi videa. Pro tvorbu domácího videa je možné doporučit osvědčený a volně šiřitelný nástroj Any Video Converter, který byl podrobněji představen v dříve uveřejněném článku "Any Video Converter - víc než pouhý konvertor"

Tato aplikace poskytuje rovněž přehledné uživatelské rozhraní s podporou akcí "táhni a pusť". Dále jsou k dispozici přednastavené konverzní profily pro různé formáty (samozřejmě také AVI a MPEG). Proto při konverzi není nutné vymýšlet různé parametry pro výstupní video a soubory v příslušném formátu jsou schopni vytvořit i méně zkušení uživatelé. V aplikaci Any Video Converter můžete připravit soubory požadovaných parametrů a ty potom zpracovat v programu Video Edit Master výše popsaným způsobem.

Závěr

Aplikace Video Edit Master představuje opravdu velmi jednoduchý nástroj, který pokročilé uživatele pravděpodobně příliš neuspokojí. Pro tyto uživatele je zcela jistě vhodnější výše uvedená aplikace Avidemux (viz. článek "Jak na převod obyčejného videa na DVD a zpět"), která obsahuje celou řadu pokročilých uživatelských voleb pro video, audio, filtry a další nástroje.

Na druhou stranu je v případě programu Video Edit Master nutné ocenit jednoduché ovládání, které vyžaduje minimální znalosti. Proto je tato aplikace vhodná především pro uživatele, kteří se nechtějí zabývat volbou různých parametrů výstupního videa a jde jim především o rychlou a jednoduchou tvorbu videa pro osobní potřebu. Ve spojení s vhodným nástrojem pro konverzi videa je Video Edit Master použitelnou pomůckou.