V marketingu softwarového světa platí jedno důležité pravidlo. Když o sobě chcete dát vědět, musíte vydat novou verzi. Chcete-li o sobě dát vědět více, musíte těch nových verzí vydávat o to více. V případě molochů jako Google je to primárně marketingový tah, ale nový Vivaldi je skromný a číslovat hodlá zřejmě po desetinách. Numerickému závodu se snad vyhne i přesto, že pod svým nekonvenčním grafickým rozhraním skrývá nejnovější Chromium, které se stará o samotné vykreslování stránek a prakticky dokonalou kompatibilitu.

Prohlížeč Vivaldi 1.1

Prohlížeč Vivaldi 1.1

O Vivaldim jsme se nedávno rozepsali podrobněji, ale ve zratce jde o prohlížeč (a vývojáře), který má dosti společného s původní na funkce bohatou Operou. Vivaldi 1.1 přináší jednak opravy, jednak základy z posledního Chromia 50 (open source Chrome bez brandingu Googlu), ale i několik novinek, které jsou pro Vivaldiho skutečně příznačné:

  • pomocí Ctrl a Shift můžete vybrat více panelů,
  • označené listi lze hibernovat (tzn. uvolnit z RAM),
  • najednou hibernovat můžete i seskupené panely,
  • při držení tlačítka Alt se při zavření jednoho panelu zavřou všechny ostatní (kliknutím na jeden křížek),
  • lze nastavit chování při zavření panelu - otevře se ten nalevo, napravo, poslední zobrazený či další ze skupiny.

Zdroj: vivaldi.net